Om Miljøseilasen | about the project

Norsk

/////////////// Norsk:

BLI MED på

 årets miljøseilas!

8. juli-7.august legger S/S Vega igjen ut på miljøseilas. Vi fyller skuta med engasjement, kompetanse og havglede. Målet er å samle organisasjoner, næringsliv og andre havaktører til dialog rundt havmiljø og bærekraft, skape liv og engasjement i havnene vi besøker, og mane til innsats for havmiljø og bærekraft!

Bli med på sommerens store seileeventyr fra Oslo til Edinburgh med stopp i viktige miljøknutepunkt som Bergen, Shetland, Orknøyene og Skottland, samt i andre mindre havner underveis!

 

En møteplass for kompetanseutveksling

Medseilende organisasjoner og engasjerte miljøfolk inviteres til å skape aktiviteter og arrangement både ombord og til lands i de ulike havnene vi besøker. S/S Vega kan også gjerne brukes som en representant i havnene; seminarer, aktiviteter eller konserter kan holdes ombord, samt kan skuta brukes som en "scene".

 

Ombord arrangeres seilende seminarer og workshops med ulike havaktører, der bransjer og institusjoner kan møtes og lære av hverandre - dette være seg forskningsmiljøene, forvaltningen, gründere, det etablerte næringslivet, finansnæringen, fiskeri- og havbruket, miljøorganisasjoner og det offentlige, m.fl.. Alle har de et felles mål – nemlig å ta vare på havet. Ved å samle alle ombord på samme skute kan vi samle kunnskapen, identifisere kunnskapshull og ikke minst finne løsninger på havets utfordringer.

 

Effekten av å være i "samme båt"

Av erfaring vet vi at når mennesker med hjerte for havet og miljøet kommer sammen på en seilbåt, dukker de gode ideene og de gode løsningene opp. Samarbeidene blir tettere og tryggere enn gjennom møter på kontorer. Det er noe i det “å være i samme båt”.

 

Som deltaker under årets seilas forventer vi at du/dere:

- Deltar aktivt på vaktlag (for seiling og drift av skuta)

- Skaper åpne aktiviteter i havnene vi kommer til

- Bidrar til å belyse temaene vi jobber med i sosiale medier og presse underveis

 

Er du interessert i å være med på tur?

Ta kontakt med: langtur@ssvega.no

 

Seilasen skjer i samarbeid med:

 

 

On July 7, Vega again puts on environmental sailing. We fill the ship with environmental commitment, expertise and sea joy, inviting our sailing crew to spread some ocean love in every harbour along the route!

 

IN ON

THE ADVENTURE?

/////////////// English:

 

We will sail from Oslo to Edinburgh with stops in Bergen, Shetland, Orkney islands and Scotland. We will also visit smaller ports along the route, docking at places only acessible by vessels such as S/S Vega.

 

Arranging seminars and workhops along the way

Along the way, there is room for arranging sailing seminars and workshops with various sea actors - both on board and at shore. These can include the research, the administration, the founders, the established business sector, the financial industry, fisheries and aquaculture, environmental organizations and the public sector.

 

 

They all have a common goal - to care for the sea. Nevertheless, the starting point for taking care of it is different and the solutions thereafter. By collecting everyone on board the same ship, we can gather knowledge, identify knowledge holes and, not least, find solutions to the sea's challenges.

 

As a participant in the voyage, you have the opportunity to create activities, meet other people interested in the sea and help to find answers to the many environmental challenges our oceans now encounter.

 

From experience, we know that when people with a heart for the sea and the environment come together on a sailboat, the good ideas and the good solutions emerge. The partnerships are getting closer and safer than through meetings in offices. There is something in the "being in the same boat".

 

As a participant during this year's voyage, we expect you to:

- Contributes to your watch team with everything needed to be done on board.

- Creates open activities in the ports we come to.

- Helps to shed light on the topics we work with in social media and press along the way

 

Are you interested in joining?

 

Contact us: langtur@ssvega.no

 

Helping to make the voyage possible:

 

Vega Sailing AS

Tlf. 930 86 275

Epost: langtur@ssvega.no

 

Vippetangen, utstikker 2

0150 OSLO

 

 

 

Alt du

trenger å vite!

All you

need to know!