Ha sommerfesten ombord på seilskuta SS Vega! Båttur på Oslofjorden, bedriftsarrangement, festlokaler, spesielle anledninger. Book en seilskute!

Ha sommerfesten ombord på seilskuta SS Vega! Båttur på Oslofjorden, bedriftsarrangement, festlokaler, spesielle anledninger. Book en seilskute!

PRISER

OG VILKÅR

- som sikrer en trygg handel for alle parter!

Vi følger FHI's retningslinjer for smittevern. Velkommen til en trygg tur på sjøen!

 + SOMMERFEST
 + REPRESENTASJON
 + SIGHTSEEING
 + BLÅTUR
 + UTDRIKNINGSLAG
 + BRYLLUP
 + TRANSPORT
 + ASKESPREDNING
 + KONTAKT
 + BOOK
Lei S/S Vega! På denne siden finner du en oversikt over priser og vilkår som sikrer en trygg handel for alle parter! Priser og vilkår Leie av SS Vega koster 8700 kroner per time eks. MVA Timepris beregnes fra avtalt tidspunkt til ankomst og siste passasjer har forlatt båten. Båtleien inkluderer fartøy, serveringspersonell, bunkers, mannskap, havneutgifter og forsikring. Ved kveldscruise er det minimum 5 timers båtsleie. Avsluttes turen før planlagt tidspunkt vil kunden bli fakturert i henhold til den opprinnelige avtalen. Ved annet hente/leveringssted en Oslo havn, vil kunden bli belastet 50% av timesprisen i den tid som turen varer. Ved enkelte andre havner i Oslofjorden kan det påløpes ekstra havneutgifter. Disse vil komme i tillegg til timesprisen
8700,- pr. time

Eks. mva

VÅR KAPASITET
98
65
52

 MAKS.      UTE        INNE

BESTILLING

 

Etter avtalt booking sendes kontrakt for signering og som returneres til Vega Sailing AS. Depositumsfaktura medfølger og betales før forfall. Kontrakten er bindende når vi har mottatt underskrevet kontrakt og depositum er betalt.

ANSVARSBEREGNING

 

SS Vega har passasjerforsikring. Vi kan ikke påta oss ansvaret for gjenglemte eller etterlatte gjenstander.

 

Vega Sailing fraskriver seg et hvert erstatningsansvar for tap av liv, skade på person eller gjenstand som gyldig kan fraskrives etter Sjøloven kapittel 6, eller andre tap grunnet havari eller driftsavbrudd. forøverig gjelder ansvarsbegrensning etter Sjølovens kapittel 9.

AVBESTILLING

 

Grunnet kort og hektisk sesong vil avbestilling føre til direkte tap for oss, dersom avbestilling ikke skjer i god tid før turen.

 

All avbestilling skal skje skriftlig per epost.

 

Ved avbestilling mer en 30 dager før arrangementdato betaler kunden avtalt depositum pluss mva.

 

Ved avbestilling mindre en 30 dager før arrangementdato faktureres kunden for fartøyleie.

 

Ved avbestilling 8 eller mindre dager før arrangementdato faktureres kunden for fartøyleie samt alt som har blitt bestilt til turen. Det vil si matvarer, drikkevarer etc.

MAT På våre kveldsturer (fra klokken 15 og utover) er det spiseplikt ombord. Det vil si at det ikke er anledning til å ta med egen mat. Bestilling av mat, drikkevarer etc. må være avklart og vi må ha denne senest 8 dager før arrangementet. Drikkevarer Ombord på SS Vega har vi skjenkebevilling for øl, vin og brennevin. Hvis det er ønske om andre drikkevarer en det vi kan tilby må vi ha mottatt bestilling om disse senest 8 dager før arrangementdato. Servering av alkohol er underlagt samme regelverk som for restauranter. Det er ikke tillatt å nyte medbrakte drikkevarer, noe kunden er pliktig til å informere sine gjester om. Passasjerer som møter opp synlig beruset vil bli avvist ved landgangen. Den eller de personene som ikke følger kapteinens anvisninger kan bli satt i land. Brudd på disse bestemmelsene er å betrakte som kontraktbrudd og gir kapteinen ut fra egen sikkerhetsvurdering, rett til å avlyse hele arrangementet. Vega Sailings tap grunnet slike avbrudd vil bli krevet dekket av kunden.
 + MATMENY
 + DRIKKEMENY
 + PRISER & BETINGELSER
 + VÅRE TURER
 + BOOK
Betaling Man kan selv velge om hele turen inklusive mat og drikkevarer skal faktureres, eller om drikkevarer betales av den enkelte gjest etter forbruk. Når turen er over vil man få tilsendt en faktura på oppdraget. Denne er netto kontant, og skal betales umiddelbart. Har vi ikke mottatt betalingen innen 10 dager fra fakturadato kommer det 1% rente i tillegg per påbegynt måned. Privatpersoner og utenlandske firmaer, og firmaer som er ukjente for oss vil bli fakturert hele båtleien og alle bestilte varer med forfall 8 dager før turen.

Christian Radich

Statsraad Lehmkuhl

Sørlandet

KONTAKT

BESØKSADRESSE

VEGA SAILING AS

Akershusstranda 11, 0150 Oslo

Copyright 2015 SS Vega / Vega Sailing AS

SKIPPER ÅKE LINDHOLM

EPOST: ake@ssvega.no

TLF: 91548323

WEBDESIGN OG FOTO : www.irisengen.com